UŞAQLARIN İCBARİ DİSPANSERİZASİYASINA DAİR NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR


XBT-10

Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlerin beynəlxalq statistika təsnifatı (Onuncu baxış, ikinci cild təlimatlar toplusu)


Uşaqların icbari dispanzerizasiyası


SAĞLAM YENİDOĞULMUŞA QULLUQ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


XBT-10

Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlerin beynəlxalq statistika təsnifatı (Onuncu baxış, qısa əlifba göstəricisi)


DÜYÜNLÜ UR XƏSTƏLİYİNİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


KƏSKİN PANKREATİTİN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


DEPRESSİYANIN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


KƏSKİN MƏDƏ-BAĞIRSAQ QANAXMALARININ DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


AĞIR PREEKLAMPSİYA VƏ EKLAMPSİYANIN REANİMASİYASI ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


HAMİLƏLİK ZAMANI HİPERTENZİV VƏZİYYƏTLƏR ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞININ DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


YENİDOĞULMUŞLARIN İLKİN REANİMASİYASI ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL 


NORMAL DOĞUŞ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


FİZİOLOJİ HAMİLƏLİYİ OLAN QADINLARA ANTENATAL QULLUQ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL (2-ci nəşr, yeniləşdirilmiş)


ÇOX AZ KÜTLƏLİ YENİDOĞULMUŞLARIN REANİMASİYASI, İNTENSİV TERAPİYASI VƏ QULLUĞU ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


POSTTRAVMATİK STRESS POZUNTUSUNUN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


YENİDOĞULMUŞLARDA QANAXMALAR ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


HAMİLƏLİK DÖVRÜNDƏ TROMBOFİLİK AĞIRLAŞMALAR ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL


XBT-9-KM

Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatının IX-cu baxışı (Klinik Modifikasiya) PROSEDURALARIN TƏSNİFATI