Bazar , 21 Aprel 2019

      NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKA SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN TABELİYİNDƏ OLAN TİBB MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜZRƏ VAKANT YERLƏR

SS Şəhər və Rayonlar

Vakant həkim okladları

Vakant orta tibb işçisi okladları
1 Naxçıvan şəhəri          Bax       

         Bax       

2 Babək Rayonu          Bax       

         Bax       

3 Culfa Rayonu          Bax                 Bax       
4 Ordubad Rayonu          Bax                 Bax       
5 Şahbuz Rayonu          Bax                 Bax       
6 Kəngərli Rayonu          Bax                 Bax       
7 Şərur Rayonu          Bax                 Bax       
8 Sədərək Rayonu          Bax       

         Bax       

Naxçıvan Muxtar Respublikasi Səhiyyə Nazirliyi @2019