Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə naziri

Niyazi Hüseynqulu oğlu Novruzov

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirinin  müavinləri

Samrat Nurəddin qızı Gəncəyeva 

Zeynəb Natiq qızı Mustafayeva