Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə naziri

Niyazi Hüseynqulu oğlu Novruzov

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Naziri müavini

Samrat Nurəddin qızı Gəncəyeva