Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Əziz əliyev küçəsi

Tel: +994 36 545 56 95

Site: sehiyye.nakhchivan.az

Email: sehiyye@nakhchivan.az